Lid worden van DNO
DNO verwelkomt graag nieuw bloed. Zelfstandige professionals die beschikken over het typische DNO-DNA. Dit is de combinatie van inhoud en gezelligheid, ontmoeten en inspireren, netwerken en samenwerken.

Ondernemen is topsport. Om goed te presteren, heb je behalve kennis en kunde ook doorzettings- en uithoudingsvermogen nodig. Als zelfstandige professional roei je met de riemen die je hebt. Als lid van DNO, kun je je slagkracht vergroten. Je ontmoet collega-ondernemers, leert van elkaar en stimuleert en motiveert elkaar. Dat geeft de energie om volle kracht vooruit te gaan. Want samen roeien gaat immers verder dan alleen.  In de bijna twintig jaar dat DNO bestaat zijn er al veel samenwerkingsverbanden ontstaan. Geen zakelijk maatje gevonden binnen DNO? Geen probleem. DNO-ers moedigen elkaar aan om het beste uit jezelf en je bedrijf te halen. Dus bepaal je koers en kom de sfeer proeven tijdens één van de bijeenkomsten die we organiseren. Bekijk onze agenda en meld je aan.

De man/vrouw-verhouding van de leden is ongeveer fiftyfifty, de leeftijd varieert van twintigers tot zestigers.

Kennis maken met DNO
Voordat je lid wordt van DNO, willen we eerst graag kennis maken met elkaar. Je krijgt de gelegenheid om drie keer een DNO-bijeenkomst te bezoeken als aspirant.

Multidisciplinair en m/v
Eén van de kenmerken van DNO is het multidisciplinaire karakter. We streven naar zoveel mogelijk variatie in ons ledenbestand en de beroepsgroepen, ook letten we op de verhouding mannen en vrouwen. Zodat een ieder met zijn/haar expertise van waarde en inspiratie is voor de andere leden van dno-Zwolle.

Kosten
Contributie per jaar: €175,=
Aspirant lid: gratis

Lidmaatschap opzeggen?

Wil je je lidmaatschap opzeggen? Jammer! Maar er kunnen natuurlijk omstandigheden zijn waardoor je afscheid wilt nemen van je ‘collegae’. Dit doe je door voor 1 december van het lopende kalenderjaar een mail te sturen naar info@dnozwolle.nl. Vermeld hierbij de reden van je opzegging, dan kan het bestuur dit meenemen in verdere beleidsontwikkelingen. Wacht altijd op een bevestiging (per mail) van je opzegging. Je opzegging gaat het volgende kalenderjaar in.