Lid worden van DNO
DNO verwelkomt graag nieuw bloed. Zelfstandige professionals die beschikken over het typische DNO-DNA. Dit is de combinatie van inhoud en gezelligheid, ontmoeten en inspireren, netwerken en samenwerken.

Ondernemen is topsport. Om goed te presteren, heb je behalve kennis en kunde ook doorzettings- en uithoudingsvermogen nodig. Als zelfstandige professional roei je met de riemen die je hebt. Als lid van DNO, kun je je slagkracht vergroten. Je ontmoet collega-ondernemers, leert van elkaar en stimuleert en motiveert elkaar. Dat geeft de energie om volle kracht vooruit te gaan. Want samen roeien gaat immers verder dan alleen.  In de bijna twintig jaar dat DNO bestaat zijn er al veel samenwerkingsverbanden ontstaan. Geen zakelijk maatje gevonden binnen DNO? Geen probleem. DNO-ers moedigen elkaar aan om het beste uit jezelf en je bedrijf te halen. Dus bepaal je koers en kom de sfeer proeven tijdens één van de bijeenkomsten die we organiseren. Bekijk onze agenda en meld je aan.

De man/vrouw-verhouding van de leden is ongeveer fiftyfifty, de leeftijd varieert van twintigers tot zestigers.

Kennis maken met DNO
Voordat je lid wordt van DNO, willen we eerst graag kennis maken met elkaar. Je krijgt de gelegenheid om drie keer een DNO-bijeenkomst te bezoeken als aspirant.

Multidisciplinair en m/v
Eén van de kenmerken van DNO is het multidisciplinaire karakter. We hanteren de regel dat er niet meer dan 15% van dezelfde beroepsgroep lid zijn. Daarom zoeken we op dit moment niet meer naar communicatieprofessionals en loopbaanadviseurs/coaches, want deze beroepsgroepen zijn al vertegenwoordigd. Ook letten we op de verhouding mannen en vrouwen: deze moet nagenoeg gelijk zijn.

Kosten
Het bestuur heeft in het begin van de coronacrisis besloten om de contributie even uit te stellen. Inmiddels is besloten de contributie voor 2020 te innen. Hierbij komt een deel van de € 175,- als gift ten goede aan de vereniging. Leden die financieel wat lastiger zitten, kunnen contact opnemen met het bestuur om samen te kijken naar de mogelijkheden.

Lidmaatschap opzeggen?

Wil je je lidmaatschap opzeggen? Jammer! Maar er kunnen natuurlijk omstandigheden zijn waardoor je afscheid wilt nemen van je ‘collegae’. Dit doe je door voor 1 december van het lopende kalenderjaar een mail te sturen naar info@dnozwolle.nl. Vermeld hierbij de reden van je opzegging, dan kan het bestuur dit meenemen in verdere beleidsontwikkelingen. Wacht altijd op een bevestiging (per mail) van je opzegging. Je opzegging gaat het volgende kalenderjaar in.